Theses 

Analýza zákaznických preferencí ve vztahu k produktům a službám společnosti REX Controls, s.r.o. – Kateřina Marková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Marková

Diplomová práce

Analýza zákaznických preferencí ve vztahu k produktům a službám společnosti REX Controls, s.r.o.

Analysis of customer preferences in relation to products and services REX Controls, Ltd

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza zákaznických preferencí ve vztahu k produktům a službám společnosti REX Controls s.r.o., jejíž hlavním zaměřením je průmyslová automatizace a regulace. Cílem práce je nalezení preferovaných atributů při pořizování řídicího systému a zjištění zákaznické spokojenosti a loajality. Atributy produktu jsou stanoveny metodou polostrukturovaných rozhovorů. Analýza zákaznických preferencí vychází ze spotřebitelského výzkumu, v rámci kterého jsou do dotazníkového šetření zapojeni dvě skupiny odborníků na automatizaci a regulaci. Vyhodnocování nasbíraných dat je prováděno pomocí statistických nástrojů. Výsledky analýzy a následně formulovaná doporučení pro společnost, která by mohla napomoci k dosažení jejích cílů, jsou diskutovány v závěrečné části práce.

Abstract: A topic of this thesis is an analysis of customer preferences in relation to products and services of the company REX Controls s.r.o. that focuses mainly on industrial automation and control systems. The goal of this thesis is to find preferred attributes when acquiring a control system and determine a level of customer satisfaction and loyalty. Product attributes are determined by conducting semi-structured interviews. Analysis of customer preferences is based on a consumer research. Within the survey are involved two groups of experts on automation and regulation. Evaluation of the collected data is performed by using statistical tools. The results of the analysis and formulated recommendations for the company, which could help to achieve its objectives, are discussed in the conclusion part.

Klíčová slova: nákupní chování, Atributy produktu, zákaznické preference, loajalita, spokojenost

Keywords: customer preferences, buying behaviour, loyalty, satisfaction, Product atributes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Taťána Hajdíková
  • Oponent: Martin Oberhel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52519

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz