Barbora Ženčicová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Anotace:
Absolventská práce pojednává o pravomoci a působnosti soudů, soudců, pokračuje rodinou, orgány sociálně právní ochrany dětí - jejich poradenskou a preventivní činností. Zabývá se Úřadem pro mezinárodněprávní ochranou dětí, mezinárodními únosy a Výkonem rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.
Abstract:
Die Diplomarbeit behandelt die Rechtskraft und den Zuständigkeitsbereich der Gerichtsprozesse, der Richter, führt mit der Familie weiter, sowie die Organe des sozialen Rechtsschutzes der Kinder - ihre beraterische und präventive Tätigkeit. Sie befasst sich mit der Behörde für den internationalen Rechtsschutz der Kinder, mit den internationalen Etführungen und mit dem Entscheidungsvollzug über die …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným