Theses 

Marketing Analysis of SEO for a Hotel Browser – Zuzana Deptová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Zuzana Deptová

Master's thesis

Marketing Analysis of SEO for a Hotel Browser

Marketing Analysis of SEO for a Hotel Browser

Abstract: Cílem práce byla analýza současného stavu v oblasti SEO, kterého bylo dosaženo u cestovatelského portálu HolidayCheck.cz. Pro získání nezbytných informací bylo kromě vymezení klíčových pojmů z oblasti internetového marketingu a SEO využito také interních dat od společnosti HolidayCheck a online služeb převážně od společnosti Google. Bylo zjištěno, že některé stránky nebyly vhodně zpracovány z hlediska SEO a rovněž neposkytují návštěvníkovi jejich pohodlné užívání. Získané poznatky byly transformovány do návrhů a doporučení, které by mohly být pro platformu přínosné v rámci eliminování nedostatků a získání vyšší návštěvnosti.

Abstract: The goal of the thesis was to analyze the current state that has been achieved in the SEO area of the web travel portal HolidayCzech.cz. Apart from the definition of keywords from the Internet marketing and SEO field, internal data of the HolidayCheck company and online services especially from the Google company were applied in order to get necessary information. It was settled that some pages of the website have not been processed from the SEO point of view appropriately, and they do not provide to a visitor a comfortable use of the website either. Gained results were transformed into suggestions and recommendations, which could be convenient for the platform in order to eliminate deficiencies and enjoy more traffic.

Keywords: Internetový marketing, vyhledávače, SEO, klíčová slova, návštěvnost, Google

Keywords: Internet marketing, search engines, SEO, keywords, traffic, Google

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Lenka Kauerová
  • Reader: Ondřej Spáčil

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 21:25, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz