Bc. Kateřina JANSKÁ

Diplomová práce

Hodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969), Bruzek (2002) a Klales et al. (2012)

Evaluation of sacroiliac and ischiopubic segment of coxal bone during sex estimation: comparision Phenice (1969), Bruzek (2002) and Klales et al. (2012) methods
Anotace:
Nejdůležitějším bodem v identifikaci jedince je sestavení jeho biologického profilu. Jeho důležitou součástí je odhad pohlaví. Pro odhad pohlaví je nejspolehlivější odhad z pánevní kosti. Metod pro odhad pohlaví z pánevní kosti je velké množství. V této diplomové práci jsme zvolili tři z nich a pokusili se spočítat míru shody mezi těmito metodami.
Abstract:
The most important part in human identification process is to create biological profile. Important part of this profile is sex estimation. The most realiable sex estimation is from os coxae. We have a lot of methods for sex estimation from human pelvis. In this diploma thesis, we choose three of them and we tried found the rate of agreement between these three methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANSKÁ, Kateřina. Hodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969), Bruzek (2002) a Klales et al. (2012). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie populací minulosti