Bc. Kateřina JANSKÁ

Master's thesis

Hodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969), Bruzek (2002) a Klales et al. (2012)

Evaluation of sacroiliac and ischiopubic segment of coxal bone during sex estimation: comparision Phenice (1969), Bruzek (2002) and Klales et al. (2012) methods
Abstract:
Nejdůležitějším bodem v identifikaci jedince je sestavení jeho biologického profilu. Jeho důležitou součástí je odhad pohlaví. Pro odhad pohlaví je nejspolehlivější odhad z pánevní kosti. Metod pro odhad pohlaví z pánevní kosti je velké množství. V této diplomové práci jsme zvolili tři z nich a pokusili se spočítat míru shody mezi těmito metodami.
Abstract:
The most important part in human identification process is to create biological profile. Important part of this profile is sex estimation. The most realiable sex estimation is from os coxae. We have a lot of methods for sex estimation from human pelvis. In this diploma thesis, we choose three of them and we tried found the rate of agreement between these three methods.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANSKÁ, Kateřina. Hodnocení sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kosti při odhadu pohlaví: srovnání metod Phenice (1969), Bruzek (2002) a Klales et al. (2012). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology of Past Populations