Bc. Nela Adámková

Bachelor's thesis

Divadelní hry dramaturgické dílny Národního divadla z počátku 60. let 20. století

Plays coming from the dramaturgical workshop of the National Theatre from the early 1960s
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vybraná dramata z dramaturgické dílny Národního divadla, která vznikla na počátku 60. let 20. století. Především pak na analýzu a následnou komparaci těchto děl. Přiblíží život vybraných autorů těchto tří dramat a také historický kontext vzniku a kritiky těchto děl.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on selected dramas from the dramaturgical workshop of the National Theatre from the early 1960s. Analysis of these dramas and their consequent comparison are the main focus. It describes the life of three selected authors who wrote these dramas, and includes the historical context and reviews of their pieces.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta