JUDr. Petr Pospíšil, LL.M.

Disertační práce

Územní samosprávné celky jako zřizovatelé, zakladatelé a společníci právnických osob

Territorial self-governing units as founders and associates of legal entities
Anotace:
Předkládaná disertační práce je zpracována na téma „Územní samosprávné celky jako zřizovatelé, zakladatelé a společníci právnických osob“. Jak z tohoto názvu vyplývá, disertační práce se zaměřuje na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti,resp. samosprávy obcí a krajů. Téma předkládané disertační práce v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek“ druhým …více
Abstract:
The hereby submitted doctoral thesis is on the subject of „Territorial self-governing units as founders and associates of legal entities“. The main purpose of the thesis is to describe the position, sphere of activities and competencies of local and regional bodies as a founders and an associates of legal entities. I try to answer the important question if the current Czech law offers some convenient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., doc. JUDr. Jozef Sotolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta