David JANÍK

Bakalářská práce

Nejvýznamnější osobnosti současného českého vězeňství (1989 - 2012)

The most important personalities of contemporary prison management in the Czech Republic (1989 - 2012)
Anotace:
Tato bakalářská práce byla zaměřena na osobnosti českého vězeňství, ať už minulé nebo současné. Osobnosti byly rozděleny do třech skupin z hlediska pozitivního či negativního dopadu a vlivu na českou společnost. Dále je zde pojednáno o transformaci, přeměně a rozvoji českého vězeňství od roku 1850 po současnost. Praktická část bakalářské práce tvořená dotazníkem ukazuje názor české veřejnosti na různé …více
Abstract:
This thesis has been focused on the personalities of Czech prison's general population, whether past or present. Prison general population (inmates) had been divided into three groups; those who were beneficial to the prison, those who were persecuted and their fate was not too kind to them and than those who were infamous for notoriously committing crimes. Next this document deals with the transformation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍK, David. Nejvýznamnější osobnosti současného českého vězeňství (1989 - 2012). Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe