Barbora Mrňáková, DiS.

Bakalářská práce

Memento Mori/oděvní kolekce

Memento Mori/Fashion Collection
Anotace:
Memento Mori Pamatuj smrti, je téma mé bakalářské práce. Touto kolekcí bych ráda upozornila na každodenní přítomnost smrti v lidském životě, a také na její vliv na život. V teoretické části se zabývám různými historickými pohledy na toto téma ve srovnání s tím, jak se lidé dívají na smrt dnes. Zajímám se o druhy pohřbívání a pohřební rituály, způsoby, jak se lidé loučí se zemřelými, a co to znamená …více
Abstract:
Memento Mori- Remember that you have to die, is topic of my bachelor´s work. I would like to attention to everyday presence of death in people´s life and her influence at life too. In theoretical part I engage in various historical views on this topic and I compare it with today´s point of view´s on death. I am interested in ways of funeral and funeral rituals, ways how people farewell to the death …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2015
Zveřejnit od: 16. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Art. Mária Štraneková, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrňáková, Barbora. Memento Mori/oděvní kolekce. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe