Bc. Kateřina Švobová, DiS.

Bakalářská práce

Sociální faktory ovlivňující vznik kriminality mládeže

Social factors influencing the emergence of juvenile delinquency
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Sociální faktory ovlivňující vznik kriminality mládeže“ je zaměřena na aktuální problematiku kriminality mládeže v naší společnosti. Cílem práce bylo popsat jednotlivé příčiny kriminálního jednání mladistvých pachatelů a s nimi spojené důsledky trestné činnosti mladistvých pachatelů. V závěrečné části jsem uvedla a zhodnotila případové studie ukazujících na příčiny a důsledky …více
Abstract:
Bachelor thesis "Social factors influencing the emergence of youth crime" is focused on the current issues of youth crime in our society. The aim of the thesis was to describe the individual causes of the criminal behavior of juvenile offenders and the related consequences of criminal activities of juvenile offenders. In the final part, I have presented and evaluated case studies showing the causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Novak, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní