Mgr. Martina Petlachová

Bakalářská práce

Péče o centrální venózní katétry

Care of Central Venous Catheters
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá míru znalostí a uváděných zvyklostí všeobecných sester na lůžkových pracovištích při manipulaci s centrálním venózním katétrem. První, teoretická část je zaměřená na charakteristiku centrálních venózních katétrů. Jsou zde shrnuty základní informace, znalosti, doporučené postupy v péči o CVK. Dále jsou v úvodu charakterizovány standardy ošetřovatelské péče. Interpretace získaných …více
Abstract:
The bachelor thesis is based on research of range of knowledge and practical skills of nurses during care of central venous catheter at sickbed department. First theoretic part is focused on characteristics of central venous catheters (CVC). It includes basic information, knowledge and recommended procedures in care of central venous catheter. There is explained the characteristic of nursing standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta