Michaela MARTYKANOVÁ

Bakalářská práce

The language of instructions: analysis of communication strategies in chosen manuals

The language of instructions: analysis of communication strategies in chosen manuals
Abstract:
Táto bakalárska práca skúma komunikačné stratégie využívané v uživateľských príručkách na základe rôznych lingvistických a nonverbálnych elementov. Analýza je založená na podstate funkčnej textovej analýzy, ktorá objavuje komunikačné stratégie prostredníctvom troch komponentov diskurzu - field, tenor a mode. Analýza je vykonaná v najdôležitejších častiach uživateľských príručiek, ako sú základné informácie …více
Abstract:
This thesis examines communication strategies used in user manuals based on various linguistic elements as well as nonverbal aspect. The analysis uses the essence of functional text analysis, which discover the communication strategies through the three elements of the discourse - field, tenor, and mode. The analysis is performed on the most important parts of user manuals, such as basic information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTYKANOVÁ, Michaela. The language of instructions: analysis of communication strategies in chosen manuals. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání