Bc. Jindra Homolová

Diplomová práce

Didaktický projekt Pohlednice z osady. Tradiční romská rodina slovem, tělem, obrazem

Didactic project The Postcards from the settlement. The Traditional Roma family expressed by words, body, picture
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat edukační potenciál vybraných pohlednic ze sbírky Muzea romské kultury v Brně a navrhnout didaktický projekt, který by skrze tvůrčí práci se slovem, tělem a obrazem účastníkům přiblížil téma tradiční romské rodiny. Autorka se dále snaží dovést účastníky projektu ke hledání paralel a rozdílů vůči rodině současné české a propojit při realizaci projektu muzeum …více
Abstract:
The diploma thesis aims at exploring the educational potential of selected postcards in the collection owned by the Museum of Roma culture in Brno and at suggesting a didactic project that would bring the topic of the traditional Roma family closer to the participants , through a creative work using words, the body and pictures. The author also tries to lead the participants of the project to search …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dittingerová
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy