Nikola Buriánková

Bakalářská práce

Kriminalistická biologie

Criminalistic biology
Anotace:
Bakalářská práce popisuje kriminalistickou biologii. Jaké jsou druhy biologických stop, jejich vyhledávání a zajišťování. Dále se zmiňuje o analýze DNA a Národní databázi DNA v České republice. V praktické části jsou pak názorně zmíněny příkladné biologické stopy, které se mohou v praxi objevit.
Abstract:
The bachelor thesis describes about criminalistic biology. What are the types of biological clues, their search and provision. It also mentions DNA analysis and the National DNA Database in the Czech Republic. In the practical part there are also mentioned exemplary biological clues that can appear in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
  • Oponent: pplk. JUDr. Marika Rosinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS