Bc. Iveta Katrevová

Bachelor's thesis

Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců

Increasing and Extending of Qualifications of the Employees
Abstract:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá zvyšováním a prohlubováním kvalifikace zaměstnance. V první části je rozbor zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnance z pohledu právní úpravy podle zákona č. 262/2005 Sb. zákoníku práce a zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. V teoretické části jsou popsány pojmy vzdělávání, historie a metody vzdělávání zaměstnanců. Následují teorie vzdělávání a motivace …more
Abstract:
Annotation This thesis deals with the increasing and deepening the skills employees. The first part is the analysis of increasing and deepening the qualifications of the staff in terms of legislation under Act No. 262/2005 Coll. Labour Code and Act No. 435/2004 Coll. on employment. In the theoretical section describes the concepts of education, history and methods of staff training. Following the theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Radek Pavelka
  • Reader: Mgr. Ing. Vladimír Mráz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking