Josef Bína

Bakalářská práce

Vliv dálniční dopravní infrastruktury na vybrané regionální ekonomické ukazatele

Impact of highway transportation infrastructure on selected regional economic indicators
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu vlivu dálniční dopravní infrastruktury na vybrané ekonomické ukazatele na úrovni okresů České republiky. Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi výší hrubé mzdy a počtem alokovaných firem na úrovni okresů ke vzdálenosti od dálniční sítě. Byla stanovena hypotéza, která zní: "Dálniční dopravní infrastruktura výrazně ovlivňuje zvolené ekonomické ukazatele v regionech …více
Abstract:
Thesis is focused on analyzing the impact of highway infrastructure on selected economic indicators at the district level of Czech Republic. The main object of the thesis is to determine whether exists relationship between a gross wages and number of firms allocated to the district level to the distance from highway infrastructure. Hypothesis was formulated: "The highway transport infrastructure significantly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Patrik Pova
  • Oponent: Lukáš Frantál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27890