Ruvimbo Jefrey

Diplomová práce

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company
Abstract:
Cybersecurity has been an important topic to most organizations in the 21st- century. Billions of dollars have been lost through cybersecurity and its threats. Various organization are tightening their security programs using various methodologies. The PMI approach focus on a well laid down plan by the Project Management Institude on implementing project within organizations. This study thus use the …více
Abstract:
Kybernetická bezpečnost je pro většinu organizací v 21. století důležitým tématem. Miliardy dolarů byly ztraceny prostřednictvím kybernetické bezpečnosti a jejích hrozeb. Různé organizace zpřísňují své bezpečnostní programy pomocí různých metodik. Přístup PMI se zaměřuje na dobře stanovený plán k realizaci projektu v rámci organizací. Tato studie tak využívá metodiku PM k implementaci kybernetické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jefrey, Ruvimbo. Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
System Engineering and Informatics / Regional and Information Management