Theses 

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company – Ruvimbo Jefrey

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ruvimbo Jefrey

Diplomová práce

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company

Abstract: Cybersecurity has been an important topic to most organizations in the 21st- century. Billions of dollars have been lost through cybersecurity and its threats. Various organization are tightening their security programs using various methodologies. The PMI approach focus on a well laid down plan by the Project Management Institude on implementing project within organizations. This study thus use the PM Methodology to implement cybersecurity in Foxconn a manufacturing company. The main goal of this thesis is to identify the methods that are used to managing cybersecurity implementation project using PMI methodology in a manufacturing company. This has been achieved by conducting a semi-structured analysis of some of the methodologies that companies over the years have adopted in implementing their projects with much focus on the PM methodology.

Abstract: Kybernetická bezpečnost je pro většinu organizací v 21. století důležitým tématem. Miliardy dolarů byly ztraceny prostřednictvím kybernetické bezpečnosti a jejích hrozeb. Různé organizace zpřísňují své bezpečnostní programy pomocí různých metodik. Přístup PMI se zaměřuje na dobře stanovený plán k realizaci projektu v rámci organizací. Tato studie tak využívá metodiku PM k implementaci kybernetické bezpečnosti ve výrobní společnosti Foxconn. Hlavním cílem této práce je identifikovat metody, které jsou využívány při řízení projektu implementace kybernetické bezpečnosti pomocí metodiky PMI ve výrobní společnosti. Toho bylo dosaženo provedením polostrukturované analýzy některých metodik, které společnosti v průběhu let přijaly při provádění svých projektů s velkým zaměřením na metodiku PM.

Keywords: Kybernetická bezpečnost, Metodika PM, Životní cyklus projektu

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37187 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Jefrey, Ruvimbo. Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:09, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz