Ruvimbo Jefrey

Master's thesis

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company

Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company
Abstract:
Cybersecurity has been an important topic to most organizations in the 21st- century. Billions of dollars have been lost through cybersecurity and its threats. Various organization are tightening their security programs using various methodologies. The PMI approach focus on a well laid down plan by the Project Management Institude on implementing project within organizations. This study thus use the …more
Abstract:
Kybernetická bezpečnost je pro většinu organizací v 21. století důležitým tématem. Miliardy dolarů byly ztraceny prostřednictvím kybernetické bezpečnosti a jejích hrozeb. Různé organizace zpřísňují své bezpečnostní programy pomocí různých metodik. Přístup PMI se zaměřuje na dobře stanovený plán k realizaci projektu v rámci organizací. Tato studie tak využívá metodiku PM k implementaci kybernetické …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jefrey, Ruvimbo. Managing global cyber security implementation project using PMI methodology in a manufacturing company. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Regional and Information Management