Martin Kopelec

Bakalářská práce

Interaktivní nástroj pro podporu výuky úvodu do matematické logiky

An Interactive Tool for Teaching Introduction to Mathematical Logic.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vytvořit text a interaktivní softwarový nástroj, který bude v budoucnu sloužit jako didaktická pomůcka pro výuku základů výrokové logiky. Stěžejní částí bakalářské práce je interaktivní software, který by měl pomoct jednodušeji objasnit a procvičit danou problematiku za pomocí jednoduchého ovládání v podobě mobilní aplikace na operačním systému Android 8 nebo vyšším. Studenti …více
Abstract:
The purpose of my bachelor thesis is to create text and interactive software which will be an didactit tool for a teaching of basics of propositional logic in the future. Major part of this bachelor thesis is to create an interactive software, that can help to better understanding as a mobile application for Android operating system with version 8.0 or higher. With this interactive tool students could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Marek Menšík
  • Oponent: Vojtěch Patschka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava