Bc. Iveta Plachká

Diplomová práce

Mediální plánování a programatický nákup reklamy

Media Campaign Planning in a Programmatic World
Anotace:
Diplomová práce se zabývá programatickým nákupem mediálního prostoru se zaměřením na model RTB (Real Time Bidding). V teoretické části je přiblížen vývoj RTB reklamy na českém trhu i v zahraničí, princip fungování této technologie a chování jednotlivých subjektů v rámci RTB ekosystému. Práce dále nastiňuje budoucí vývoj v tomto odvětví a okrajově se zabývá také tématy jako ad fraud, ad blocking a brand …více
Abstract:
The thesis deals with programmatic inventory buying with a focus on Real Time Bidding (RTB). The theoretical part describes the evolution of RTB in both Czech and foreign markets, its technological solution and the key components within the RTB ecosystem. Furthermore, the thesis outlines expected future development in RTB industry and partially deals with topics like ad fraud, ad blocking and brand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce