Barbora Dohnalová

Master's thesis

Manuální a dělnické profese: motivace, preference a rozdíly generací

Manual and workman professions: motivation, preferences, and generational differences
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá pracovní motivací, spokojeností, preferencemi a generačnímirozdíly manuálně pracujících zaměstnanců sekundárního, průmyslového sektou. V českémprostředí dosud nebylo provedeno mnoho empirických studií, které by se zaměřily právě namanuálně pracující zaměstnance. Hlavním cílem je zjistit co zaměstnance v práci nejvícemotivuje, co určuje jejich spokojenost a jaké jsou jejich …more
Abstract:
This master thesis deals with work motivation, satisfaction, preferences, and generationaldifferences of manual workers. The study was confined to the manufacturing industry. Thereare not many empirical studies of manual workers and their work motivation in the CzechRepublic and a few international papers deal with manual manufacturer workers. The mainobjective is to find out how manual workers are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2020
  • Supervisor: Karel Čada
  • Reader: Alois Surynek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81670