Mgr. Adéla Hradilová

Advanced ('rigorózní') thesis

Detence osob duševně nemocných v České republice z pohledu závazků plynoucích z čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Detention of persons of unsound mind in the Czech Republic from the perspective of obligations arising from Art. 5 of the European Convention on Human Rights
Anotácia:
Práce se zabývá detencí osob duševně nemocných ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v České republice. Zodpovídá na otázku, v jakých zařízeních může k takovému omezení osobní svobody dojít, jaká je právní úprava těchto detencí a zejména, zda tato právní úprava umožňuje soulad s čl. 5 Úmluvy. K zodpovězení těchto otázek je využita analýza judikatury Evropského …viac
Abstract:
The thesis deals with the detention of mentally ill persons in the sense of Art. 5-1-e of the European Convention on Human Rights in the Czech republic. It answers following questions: in which facilities can such a detention take place; what is the legislation regulating detentions; and especially whether the legislation enables compliance with Art. 5 of the European Convention. To answer these questions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2013
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta