Bc. Krystsina Zolatava

Diplomová práce

Identifikace a řízení rizik v podniku služeb

Risk identification and management in a service business
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat a prozkoumat rizika a metody řízení rizik v podniku služeb na příkladu společnosti „Belogservice" a navrhnout systém řízení rizik.Ve své práci jsem prozkoumávala pojem „riziko“ a teoretické základy rizik, provédla analýzu a hodnocení rizik, vznikajících při fungování "Belogservice“. Analyzovála a poskytnula jsem ekonomickou charakteristiku podniku …více
Abstract:
The main focus of my thesis is to identify and research risk management tools in a service business on the example of „Belogservice" company and to propose bringing it to the system of risk management.My tesis additionally explains the precise definition of „risk“ and theoretical aspects related to it.Also, i have analysed the evaluation of risks,which appeared in the functioning of "Belogservice“ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze