Eva FILIPCOVÁ

Diplomová práce

The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom

The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom
Abstract:
This thesis is engaged in the impact the Constitutional Reform Act 2005 had on the separation of powers and other ruling constitutional principles of the British Constitution. The thesis describes the recent constitutional development in the United Kingdom with focus on the enactment of the Constitutional Reform Act and the changes it caused. It also suggests the possible future constitutional advancement …více
Abstract:
Tato práce je zaměřena na vliv ústavního zákona Constitutional Reform Act 2005 na dělbu moci a další vládnoucí ústavní principy britské ústavy. Práce popisuje ústavní vývoj Spojeného Království v posledních letech a je zaměřena na uzákonění Constitutional Reform Act 2005 a změny, které tento zákon přinesl. Práce také navrhuje možný budoucí ústavní vývoj Spojeného Království s přihlédnutím ke skotskému …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Renáta Vokrojová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILIPCOVÁ, Eva. The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo