Barbora BENEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Residential building project solved in the system POROTHERM solution with optional ceiling structures
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu zděného čtyřpatrového bytového domu v ulici Spolková v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with elaboration of the building permit project documentation for a four- storey brick building in Spolková street in Pilsen. The thesis also deals with a static calculation and assessement of this object. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Barbora. Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd