Theses 

Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň) – Barbora BENEŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora BENEŠOVÁ

Bakalářská práce

Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Residential building project solved in the system POROTHERM solution with optional ceiling structures

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu zděného čtyřpatrového bytového domu v ulici Spolková v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN.

Abstract: This bachelor´s thesis deals with elaboration of the building permit project documentation for a four- storey brick building in Spolková street in Pilsen. The thesis also deals with a static calculation and assessement of this object. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN.

Klíčová slova: bytový dům, architektonický návrh, statický výpočet, projektová dokumentace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54491 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

BENEŠOVÁ, Barbora. Projekt bytového domu, řešeného v systému Porotherm s variantním řešením stropních konstrukcí. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz