Theses 

Filmový cestovní ruch ve vybraných lokalitách Polska – Adam Liška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Adam Liška

Bakalářská práce

Filmový cestovní ruch ve vybraných lokalitách Polska

Film Tourism in Selected Locations in Poland

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na filmový cestovní ruch jako na relativně novou a progresivní formu kulturního (poznávacího) cestovního ruchu. Popisuje postavení filmového turismu v rámci celého odvětví cestovního ruchu, zaměří se i na jeho specifika, klasifikaci a typologii hlavních atraktivit. V empirické části jsou představeny konkrétní lokality v Polsku, které hrají v tamním filmovém cestovním ruchu významnou roli (mj. Lodž).

Abstract: This bachelor thesis focuses on film tourism as a relatively new and progressive form of cultural (educational) tourism. It describes the position of film tourism throughout the tourism industry and focuses on its specifics, classification and typology of major attractions. The empirical part presents specific locations in Poland that play a significant role in film tourism (inter alia Lodz).

Klíčová slova: cestovní ruch, filmový cestovní ruch, filmové festivaly, Polsko, Poland, tourism, film tourism, film festivals

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Malgorzata Balcerzak

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:43, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz