Theses 

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace – Ing. Yuliya Laas

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Yuliya Laas

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its utilization in the framework of marketing communications

Anotace: Tato bakalářská práce je věnována problematice product placementu. Vzhledem k rozsáhlosti zkoumané problematiky bylo rozhodnuto se zaměřit jen na filmy o Jamesi Bondovi a také na vybrané seriály určené pro mládež. Práce má klasickou strukturu a je rozdělena na obecnou a aplikovanou část. Hlavním cílem této práce je podrobit analýze product placement v případě filmů o Jamesi Bondovi jako součást integrované marketingové komunikace podniku. Práce je postavena na využití metod aplikovaných ve výzkumu: literární rešerše a analýza filmů a product placementu, a to jak pasivního, tak i aktivního.

Abstract: This thesis is devoted to the issue of product placement. Given the scale of the issues examined, it was decided to focus only on the James Bond film and also selected series for young people. The work has a classical structure and is divided into general and applied part. The main objective of this work is provide analyses for product placement in case of the James Bond films as part of an integrated marketing communications company. The work is based on the usage of methods applied in research: a literature review and analysis of films and product placement, both passive as well as active.

Klíčová slova: Bond, product placement, integrovaná marketingová komunikace, propagace, komunikační mix.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz