Ing. Yuliya Laas

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product placement and its utilization in the framework of marketing communications
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice product placementu. Vzhledem k rozsáhlosti zkoumané problematiky bylo rozhodnuto se zaměřit jen na filmy o Jamesi Bondovi a také na vybrané seriály určené pro mládež. Práce má klasickou strukturu a je rozdělena na obecnou a aplikovanou část. Hlavním cílem této práce je podrobit analýze product placement v případě filmů o Jamesi Bondovi jako součást integrované …více
Abstract:
This thesis is devoted to the issue of product placement. Given the scale of the issues examined, it was decided to focus only on the James Bond film and also selected series for young people. The work has a classical structure and is divided into general and applied part. The main objective of this work is provide analyses for product placement in case of the James Bond films as part of an integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní