Bc. Karolína Hedbávná

Bakalářská práce

Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením

The awareness of students of Faculty of Education of students with hearing impairment
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje povědomím studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením na vysoké škole. Teoretická část pojednává o problematice sluchového postižení. Charakterizuje tedy jedince se sluchovým postižením a dále se zabývá etiologií, klasifikací, komunikací těchto osob a kompenzací jejich postižení. Také se věnuje vzdělávacímu systému osob se sluchovým postižením, sociálnímu …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the awareness of students of Faculties of Education of hearing impaired students at university. The theoretical part deals with the hearing impairment and characteristic of people with this impairment. It also deals with etiology, classification, communication of these people and compensation for their disability. This part also deals with the education system of people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta