Bc. Karolína Hedbávná

Bachelor's thesis

Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením

The awareness of students of Faculty of Education of students with hearing impairment
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje povědomím studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením na vysoké škole. Teoretická část pojednává o problematice sluchového postižení. Charakterizuje tedy jedince se sluchovým postižením a dále se zabývá etiologií, klasifikací, komunikací těchto osob a kompenzací jejich postižení. Také se věnuje vzdělávacímu systému osob se sluchovým postižením, sociálnímu …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the awareness of students of Faculties of Education of hearing impaired students at university. The theoretical part deals with the hearing impairment and characteristic of people with this impairment. It also deals with etiology, classification, communication of these people and compensation for their disability. This part also deals with the education system of people …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta