Bc. Lukáš Puška

Master's thesis

Vliv on-demand streamovacích služeb na hudební průmysl a pirátství

The influence of on-demand stream services on music industry and piracy
Abstract:
Tato práce mapuje současný jev on-demand streamovacích služeb a jejich vlivu na hudební průmysl a pirátství. V práci si tak ukážeme vývoj internetové sítě a vliv MP3 scény na podnikatelské skupiny, které se na základě úspěšných P2P sítích snažily vytvořit obdobnou platformu s licencovaným obsahem. V závěru práce pak zkoumám jednotlivé jevy, jejichž vliv ovlivňuje jak chování spotřebitelů, tak i samotných …more
Abstract:
This thesis explores the current phenomenon of on-demand streaming services and their impact on the music industry and piracy. In this work we will show the development of the Internet network and the influence of the MP3 scene on the business groups, which, based on successful P2P networks, tried to create a similar platform with licensed content. At the end of the thesis I examine individual phenomena …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.