Pavla Trávníčková

Bakalářská práce

The Native Language Influence on English Pronunciation: A Comparison of Czech and French

The Native Language Influence on English Pronunciation: A Comparison of Czech and French
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the native language influence on English pronunciation of Czech and French speakers. Czech and French vowel and consonant systems are described and compared to the English systems. Differences in pronunciation of a native speaker, Czech and French speakers are analysed in comparative research consisting of voice recordings and questionnaires. The most problematic English …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rodného jazyka na anglickou výslovnost českých a francouzských mluvčích. České a francouzské systémy samohlásek a souhlásek jsou popsány a porovnány se systémy anglickými. Ve srovnávacím výzkumu, který se skládal z audio nahrávek a dotazníků, jsou analyzovány odlišnosti ve výslovnosti rodilého mluvčího, Čechů a Francouzů. Práce definuje anglické hlásky, které …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trávníčková, Pavla. The Native Language Influence on English Pronunciation: A Comparison of Czech and French. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe