Bc. Jan Jiří Buchta

Bakalářská práce

Testování znalostí na vysokých školách, použití písemného testu coby prostředku učení se – korektivní zpětná vazba jako faktor ovlivňující retenci

Tests and testing of knowledge at universities, using of the test as an instrument of learning. Corrective Feedback as a factor of knowledge retention.
Anotace:
Práce se zabývá evaluováním znalostí vysokoškolských studentů pomocí písemných testů a použitím těchto testů jako učebního nástroje. Po přiblížení typů testů se podrobně věnuje didaktickému testu jako nástroji pro měření znalostí studentů a především zpětné vazbě, která k těmto testům náleží. Specifikuje korektivní zpětnou vazbu jako nutnou podmínku pro použití testu coby učebního nástroje a následně …více
Abstract:
The main aim of this work is to describe test as a way how to evaluate students, as soon as how to help them with learning or improve the retention of knowledge. It’s supporting the idea of great function of feedback for learning and retention, but it point out the necessity of corrective feedback to the test. Work points out concepts of „test-enhanced learning“ and „initial test“ and their impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika