Bc. Jan Jiří Buchta

Bachelor's thesis

Testování znalostí na vysokých školách, použití písemného testu coby prostředku učení se – korektivní zpětná vazba jako faktor ovlivňující retenci

Tests and testing of knowledge at universities, using of the test as an instrument of learning. Corrective Feedback as a factor of knowledge retention.
Abstract:
Práce se zabývá evaluováním znalostí vysokoškolských studentů pomocí písemných testů a použitím těchto testů jako učebního nástroje. Po přiblížení typů testů se podrobně věnuje didaktickému testu jako nástroji pro měření znalostí studentů a především zpětné vazbě, která k těmto testům náleží. Specifikuje korektivní zpětnou vazbu jako nutnou podmínku pro použití testu coby učebního nástroje a následně …more
Abstract:
The main aim of this work is to describe test as a way how to evaluate students, as soon as how to help them with learning or improve the retention of knowledge. It’s supporting the idea of great function of feedback for learning and retention, but it point out the necessity of corrective feedback to the test. Work points out concepts of „test-enhanced learning“ and „initial test“ and their impact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Education / Education