Bc. Nell Pormannová

Diplomová práce

Návrh strategie péče o zákazníka na B2B trzích

The Proposal of Customer Care Strategy in B2B Markets
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řízením péče o zákazníka v podniku ZX-BENET CZ s. r. o. Společnost již má na trhu své jméno a tradice, ovšem tradiční přístup v řízení péče o zákazní- ka, který se nevyvíjí není zrovna ideální. Konkurence přibývá, a ne všichni zákazníci jsou loajál- ní. Tuto společnost tedy použijí pro svou diplomovou práci, budu analyzovat jejich silné a slabé stránky, příležitosti a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with customer care management in the company ZX-BENET CZ s. The company already has its name and tradition on the market, but the traditional ap- proach to customer care that is not developing is not ideal. Competition is increasing and not all customers are loyal. This company will use its diploma thesis, analyze its strengths and weaknesses, opportunities and threats, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.