Theses 

Srovnání firem Michelin, s. c. a. a Baťa, a. s. a jejich vlivu na rozvoj měst, kde působily - do roku 1945 – Miroslava MIKULOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Miroslava MIKULOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání firem Michelin, s. c. a. a Baťa, a. s. a jejich vlivu na rozvoj měst, kde působily - do roku 1945

Comparison of companies Michelin, s. c. a. and Baťa a. s. and their impact on development of their home-towns - until the year 1945

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena na tři základní části - teoretickou, praktickou a návrhovou. V teoretické části se věnuji popisu a definici poznatků a pojmů týkajících se rozvoje měst a infrastruktury a vlivu podnikání. Popisuji historické pozadí vzniku firem Michelin a Baťa a historicko-geografické specifikace jejich domovských měst, Clermont-Ferrand a Zlín. Dále jsou v této části práce představeny obě firmy, jejich historie a významné osobnosti. Praktická část se zabývá srovnáním a následnou analýzou vlivu těchto firem na nejrůznější oblasti života lidí v jejich okolí do roku 1945. Část návrhová pak obsahuje výsledky dotazníkového šetření a doporučení pro současné firmy.

Abstract: This bachelor's thesis is divided into three fundamental parts - theoretical, practical and suggestions. In theoretical one I describe and define findings and terms concerning the development of towns and infrastructure and influence of entrepreneurship. I describe historical background of foundation of companies Michelin and Baťa and historical-geographical specifications of their home-towns, Clermont-Ferrand and Zlín. In the same part I also present the companies, their history and important figures. In practical part I compare and then analyse the influence of those companies in different aspects of lives of the people living in their vicinity until the year 1945. The suggestions part contains the evaluation of questionnaire and recommendations for contemporary companies.

Klíčová slova: Baťa, Clermont-Ferrand, Michelin, rozvoj měst, Zlín

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Romana Lešingrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MIKULOVÁ, Miroslava. Srovnání firem Michelin, s. c. a. a Baťa, a. s. a jejich vlivu na rozvoj měst, kde působily - do roku 1945. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz