Theses 

Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov – Bc. Lenka LINHARTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka LINHARTOVÁ

Diplomová práce

Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov

Roma mothers in the facility Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov

Anotace: Diplomová práce se zabývá příběhy tří romských matek v azylovém domě v Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově. Teoretická část popisuje strukturu romské rodiny se zaměřením na matky samoživitelky, koncept sociálního vyloučení a charakteristiku azylového domu Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově. Výzkum byl zpracován pomocí případové studie. Cílem práce je zjistit, jaké příčiny vedou tyto matky k využívání sociální služby azylového domu, jak probíhá adaptace matek na tuto situaci, jaké mají možnosti v případě řešení své situace a jaké jsou jejich představy o budoucnosti.

Abstract: This thesis deals with the stories of three Roma mothers at the emergency shelter in the facility Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov. The theoretical part describes the structure of Roma families focusing on single mothers, the concept of social exclusion and characterization of emergency shelter for mothers / fathers with children in need in Dalov. The research was processed by using of case studies. The aim of thesis is to identify the leading causes of these mothers to use social services of emergency shelter, their adaptation to this situation, what options they have in their situation and what their vision for the future.

Klíčová slova: romské matky, sociální vyloučení, azylový dům, obec Dalov

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. René Lužica, ArtD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

LINHARTOVÁ, Lenka. Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov . Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz