Theses 

Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov – Bc. Lenka LINHARTOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka LINHARTOVÁ

Master's thesis

Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov

Roma mothers in the facility Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov

Abstract: Diplomová práce se zabývá příběhy tří romských matek v azylovém domě v Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově. Teoretická část popisuje strukturu romské rodiny se zaměřením na matky samoživitelky, koncept sociálního vyloučení a charakteristiku azylového domu Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově. Výzkum byl zpracován pomocí případové studie. Cílem práce je zjistit, jaké příčiny vedou tyto matky k využívání sociální služby azylového domu, jak probíhá adaptace matek na tuto situaci, jaké mají možnosti v případě řešení své situace a jaké jsou jejich představy o budoucnosti.

Abstract: This thesis deals with the stories of three Roma mothers at the emergency shelter in the facility Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov. The theoretical part describes the structure of Roma families focusing on single mothers, the concept of social exclusion and characterization of emergency shelter for mothers / fathers with children in need in Dalov. The research was processed by using of case studies. The aim of thesis is to identify the leading causes of these mothers to use social services of emergency shelter, their adaptation to this situation, what options they have in their situation and what their vision for the future.

Keywords: romské matky, sociální vyloučení, azylový dům, obec Dalov

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2015
  • Accessible from:: 22. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. René Lužica, ArtD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

LINHARTOVÁ, Lenka. Romské matky v zařízení Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov . Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 07:15, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz