Theses 

Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves) – Lucie HABERLANDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie HABERLANDOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)

Characteristics of spider population in the natural monument Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves)

Anotace: Arachnologický výzkum byl proveden v roce 2009. Výzkum probíhal od 1. května do 8. října (celkem 161 dní) na lokalitě Přírodní památka Lázeňský mokřad. Zkoumaná lokalita se nachází asi 1 km severně od Ostrožské Nové Vsi nedaleko Uherského Hradiště na jihovýchodě Moravy. Hlavní metodou byl sběr do zemních pastí. Bylo nasbíráno celkem 475 exemplářů pavouků, zařazených do 41 druhů a 11 čeledí. Většinu těchto jedinců tvoří mezofilní druhy a druhy narušených stanovišť. Mezi nejvýznamnější faunistické nálezy patří druhy: Heliophanus flavipes, Micaria pulicaria, Arctosa leopardus, Scotophaeus scutulatus, Hypsosinga pygmaeus and Trachyzelotes pedestris. Archeocenózy byly charakterizovány pomocí ekologických charakteristik (termopreference a stupeň původnosti). Práce podala rozšiřující informace z výzkumu provedeného na této lokalitě v roce 2007. Údaje získané v tomto výzkumu mohou sloužit jako srovnávací materiál pro další výzkumy realizované na území PP Lázeňský mokřad.

Abstract: Arachnological research was conducted in the year 2009. Research was carried out from 1st of May to 8th of October (a total 161 days) in the locality Natural monument Lázeňský mokřad. The locality under examination was situated 1 km south of the town Ostrožská Nová Ves near Uherské Hradiště in the south-east Moravia. The main method was the collection into pitfall traps. There have been collected in total 475 individuals of spiders, determined to 41 species and11 families. Most of the spiders species are formed by mesohpilic species and species of disturbed habitats. From the faunistic zoogeographical point of wiev the most important findings are the folowing species: Heliophanus flavipes, Micaria pulicaria, Arctosa leopardus, Scotophaeus scutulatus, Hypsosinga pygmaeus and Trachyzelotes pedestris. Arachnofauna was characterized through the medium of the ecological characteristics (termopreferences and degree of novelly). This work provided more extensive informations based on the research carried out in this locality in the year 2007. Data obtained in this research can serve as reference material for futher research to be carried out in the territory of the PP Lázeňský mokřad.

Klíčová slova: PP Lázeňský mokřad, metody sběru, druhové spektrum pavouků, ekologická charakteristika, faunisticky zajímavé druhy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17508 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HABERLANDOVÁ, Lucie. Charakteristika pavoučích společenstev PP Lázeňský mokřad (Ostrožská Nová Ves). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz