Denisa Dostálová

Bakalářská práce

Nová taxonomie rodu Listeria

New taxonomy of the genus Listeria
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje charakteristice rodu Listeria. V práci je uvedené rozdělení rodu Listeria a jak se postupně vyvíjela skupina Listeria sensu lato. Poslední část práce se zabývá metodami, díky kterým byla zjištěna nová taxonomie rozdělení rodu Listeria.
Abstract:
The bachelor work deals with the characterisation of the genus Listeria. It is introduced its the distribution of the genus Listeria and how the group Listeria sensu lato has gradually developed. The last part od the thesis deals with the methods, which reveal a new taxonomy of distribution of the genus Listeria.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálová, Denisa. Nová taxonomie rodu Listeria. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.