Bc. Anastasiia Lukiianchuk

Diplomová práce

Marketingová organizace Prague City Tourism a její podíl na rozvoji cestovního ruchu v Praze

Marketing organization Prague City Tourism and its role in development of tourism in Prague
Anotace:
Diplomová práce na téma Marketingová organizace Prague City Tourism a její podíl na rozvoji cestovního ruchu v Praze. Cílem této práce je zjistit roli marketingové organizace Prague City Tourism v životě Prahy a zhodnotit její podíl na rozvoji cestovního ruchu v české metropoli. V první části se práce zabývá vlivy cestovního ruchu na destinaci a problematikou destinačního managementu, jeho marketingem …více
Abstract:
The thethis on the Marketing organization Prague City Tourism and its role in development of tourism in Prague. The aim of this dissertation is to ascertain the role of marketing organization Prague City Tourism in the life of Prague and to form a correct estimate of its contribution on the development of tourism. The first part of my master's dissertation is dedicated to the influences od the tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze