Bc. Anastasiia Lukiianchuk

Master's thesis

Marketingová organizace Prague City Tourism a její podíl na rozvoji cestovního ruchu v Praze

Marketing organization Prague City Tourism and its role in development of tourism in Prague
Abstract:
Diplomová práce na téma Marketingová organizace Prague City Tourism a její podíl na rozvoji cestovního ruchu v Praze. Cílem této práce je zjistit roli marketingové organizace Prague City Tourism v životě Prahy a zhodnotit její podíl na rozvoji cestovního ruchu v české metropoli. V první části se práce zabývá vlivy cestovního ruchu na destinaci a problematikou destinačního managementu, jeho marketingem …more
Abstract:
The thethis on the Marketing organization Prague City Tourism and its role in development of tourism in Prague. The aim of this dissertation is to ascertain the role of marketing organization Prague City Tourism in the life of Prague and to form a correct estimate of its contribution on the development of tourism. The first part of my master's dissertation is dedicated to the influences od the tourism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze