Bc. Iveta ČERVENÁ

Diplomová práce

Emoční inteligence ve vztahu k pracovní spokojenosti u pomáhajících profesí

Emotional intelligence in relation to job satisfaction of helping professions
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pracovní spokojenost u pracovníků pomáhajících profesí. Pozornost je věnována faktorům, které mohou ovlivňovat její úroveň. Cílem práce je zjistit, zda existuje a případně jak silná je souvislost mezi emoční inteligencí a pracovní spokojeností u pomáhajících profesí a zjistit případné rozdíly v pracovní spokojenosti podle pracovní pozice a podle délky praxe. V teoretické …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the job satisfaction of the workers in helping professions and the factors which can influence the level of this satisfaction. The aim of this paper is to learn whether there is a connection between the emotional intelligence and the job satisfaction of the workers and how strong this connection is. The potential differences in the job satisfaction are viewed from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Iveta. Emoční inteligence ve vztahu k pracovní spokojenosti u pomáhajících profesí. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta