Ing. Mgr. Pavla Švábenská

Diplomová práce

Vliv partnerského vztahu, neuroticismu a extraverze na životní spokojenost a sebehodnocení u osob v období mladé dospělosti

Influence of Partner Relationship, Neuroticism and Extraversion on Life Satisfaction and Self-esteem for People in Young Adulthood
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo prozkoumat vliv partnerského vztahu, neuroticismu a extraverze na úroveň životní spokojenosti a sebehodnocení u osob v období mladé dospělosti. V teoretické části jsou definovány pojmy životní spokojenost a sebehodnocení, popsány jejich zdroje a teoretické přístupy k problematice. Výzkumná část se zaměřuje na ověření vlivu partnerského vztahu a vybraných osobnostních charakteristik …více
Abstract:
This thesis examines the influence of partner relationship, neuroticism and extraversion on life satisfaction and self-esteem in the young adulthood. The theoretical part of thesis contains key concepts- life satisfaction and self-esteem, their sources and theoretical approaches. The empirical part focuses on confirmation of relationship and selected personality traits influence on life satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta