Bc. Petra KORNETOVÁ

Bakalářská práce

Právo na tlumočníka ve správním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

The right to an interpreter in administrative proceedings in the context of the right to a fair trial
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá právem na tlumočníka ve správním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Úvodní kapitola nabízí zákonnou úpravu institutu tlumočníka a jeho připravovanou změnu. Následující kapitoly se věnují analýze práva na tlumočníka v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, Listině základních práv a svobod a správním řádu, doplněná vybranou judikaturou. V závěru dochází …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the right to an interpreter in administrative proceedings in the context of the right to a fair trial. Opening chapter presents statutory regulation of interpreter in Czech law and prepared legal changes. Next chapters are dealing with analysis of the right to an interpreter in European Convention on Human Rights, "Listina základních práv a svobod" and "správní …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORNETOVÁ, Petra. Právo na tlumočníka ve správním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2jv2b4 2jv2b4/2
2. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.