Mgr. Luboš Novosad

Diplomová práce

Extremismus mládeže. Psychologické a právní problémy.

Psychological and Legal Problems of youth Peoples Extremism
Anotace:
Extremismus je komplikovaným společenským jevem, jehož zkoumáním se zabývá celá řada oborů. Tato práce je zaměřena na psychologické a právní problémy mladých extremistů. Práce je rozdělena do kapitol, které se věnují pojmům, psychologické problematice, historii, právní problematice extremismu mládeže a možnostem řešení.
Abstract:
Extremism is a compplicated social phenomenon, which is engaged in exploring a range of disciplines. This work is focused on the psychological and legal problems of young extremists. The work is divided into chapters dedicated to concepts, psychological issues, history and legal problems of extremism and possibility of solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta