Marek Folwarczny

Diplomová práce

Neinvazivní zjištění hladiny glykemie založené na principu fotopletysmografie

Non-invasive Glucometer based on Photoplethysmography Principles
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá neinvazivním měřením glykemie s využitím metody spektroskopie blízké infračervené oblasti. Pro realizaci zařízení byly zvoleny vlnové délky v okolí 1 550 nm. Kromě IR záření bylo použito také viditelné světlo pro měření relativního množství hemoglobinu v místě měření. Byla snímaná také teplota. Zařízení je testováno na roztocích glukózy a následně na ušním lalůčku. Analýza …více
Abstract:
This diploma thesis works with non–invasive glucose monitoring based on near infrared radiation. The wavelengths around 1 550 nm were chosen for measurement. In addition to near IR radiation, the relative amound of hemoglobin and the temperature were also measured. The device was tested on aqueous glucose solutions and after that on earlobe. Data analysis was performed in Labview, where 8 parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Černý
  • Oponent: Jana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava