Václav KAHUDA

Bakalářská práce

Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.

Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje pojmu biodegradabilita v souvislosti s jedinými dvěma složkami půdní organické hmoty, primární organickou půdní hmotou a humusem. Úvodem byly rozebrány tyto jednotlivé termíny zejména pro vyjasnění obvyklých názvoslovných nepřesností a poté byla pojednána nová koncepce dvousložkového třídění půdní organické hmoty. Za pomoci výsledků rozborů vzorků, provedených v laboratoři …více
Abstract:
This Bachelor thesis is devoted to the concept of biodegradability in connection with only two components of soil organic matter, soil organic matter primary and humus. At the outset, these were discussed various deadlines. Especially to clarify of common terminological inaccuracies and then was dealt a new concept of two-component classification of soil organic matter. With the help of the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAHUDA, Václav. Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2k4tw5 2k4tw5/2
31. 5. 2016
Složky
Soubory
Bulánová, L.
1. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.