Theses 

Úřad práce České republiky z pohledu organizačního, působnosti a pravomoci, s akcentem na okres Přerov – Veronika OPRŠALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika OPRŠALOVÁ

Bakalářská práce

Úřad práce České republiky z pohledu organizačního, působnosti a pravomoci, s akcentem na okres Přerov

The Labour Office of the Czech Republic in terms of organization, competence and power, with an emphasis on Přerov district

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci Úřadu práce České republiky, působnost a pravomoc. Úvodem jsou vymezeny základní pojmy, které je nezbytné uvést a také historický vývoj úřadů práce na našem území. Dále je podrobně rozebrána pravomoc a působnost Ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto nadřízeného správního úřadu, a Úřadu práce České republiky dle všech zvláštních zákonů. V další části je rozebrán služební poměr, práva a povinnosti státních zaměstnanců, služební kázeň a Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Poslední část je zaměřena na okres Přerov, přesněji pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podporu a rekvalifikační kurzy. Cílem této bakalářské práce bylo podrobně a souhrnně rozpracovat organizaci, pravomoc a působnost Úřadu práce České republiky.

Abstract: This bachelor thesis is focused on organization of the Labour Office of the Czech Republic, competence and power. Introduction defines bacis terms, as well as historical development in our state. Next there is discussed competence and power of the Ministry of Labour and Social Affairs, the superior administrative authority, the Labour Office of the Czech Republic according to special laws. Next there is discussed rights and duties of government employees, official discipline and the Code of Ethics of clerks and employees in public administration. The final part is focused on Přerov district strictly help in material need, government social support and requalification courses. Main goal of this bachelor thesis was analyzed the organization, competence and power of the Labour Office of the Czech republic in detail and in sum.

Klíčová slova: Úřad práce České republiky, pravomoc, působnost, organizace, Ministerstvo práce a sociálních věcí, státní zaměstnanec, okres Přerov.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Melotíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=217637 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

OPRŠALOVÁ, Veronika. Úřad práce České republiky z pohledu organizačního, působnosti a pravomoci, s akcentem na okres Přerov. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:08, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz